วิธีคืนค่าข้อมูลที่ถูกลบจาก iCloud

หากคุณไม่มี iPhone/iPad อยู่ในมือหรือไม่มีข้อมูลสำรอง iTunes ในขณะนี้ โชคดีที่ UltData ได้นำวิธีที่สะดวกสำหรับคุณในการดึงข้อมูลจากบัญชี iCloud หากคุณซิงค์ข้อมูล iPhone 14/13/12/11/X ของคุณกับ iCloud

มีให้สำหรับ macOS 12 Monterey และต่ำกว่า มีให้สำหรับ Windows 11/10/8.1/8/7

Before getting started, please ensure the data you want has been Synced to iCloud account, and your computer is connected to Internet.

Step 1: Select Recovery Mode

Switch to "Recover Data from iCloud” . This function supports to recover the data that has been synced to iCloud.

recover data from icloud - UltData guide

Step 2: Log in to iCloud

Before we start, please sign in to iCloud with your Apple ID. If you forget it, please click “Forget your Apple ID or password” to find.

Note: When you use this function, please stop syncing data to iCloud, which will change data on iCloud account.

log in to - UltData guide

Step 3: Select Data Type

Now you’ll see the main data types. Just select any one of them, and then Click the “Download” button to start to download iCloud data.

select icloud data type - UltData guide

Note: The “view saved iCloud data” button means that after you’ve downloaded the iCloud data, you can check them from this entrance.

select icloud backup - UltData guide

Step 4: Download Data and Recover

Next, the program starts to download the iCloud Data. The download time depends on the size of the synchronized data on your iCloud account. So, please wait for a while. Also, you can view the displayed data during the process of downloading.

icloud data download - UltData guide

After you’ve downloaded the data, you can choose from the left panel to restore the data that has been synced to iCloud. You can pick the data you want to recover and double click to view at full size.

preview icloud photos - UltData guide

Select the data you want to restore and click “Recover to PC” or “Recover to Device” (Note: Currently, only contacts support to recover data to device.) Then, choose an output location on your computer.

preview icloud photos - UltData guide

มันเป็นประโยชน์หรือไม่?

ยังต้องการความช่วยเหลือ ?

เพียงติดต่อทีมสนับสนุนของเราที่ยินดีให้ความช่วยเหลือ คุณสามารถ ส่งแบบฟอร์มออนไลน์ที่นี่

เริ่มเลย