เคล็ดลับสำหรับ iPhone

[คำตอบ!]ฉันสมควรที่จะติดตั้งให้เป็นดัง iPhone 15 ใหม่หรือกู้ข้อมูลสู่จุดเดิมจาข้อมูลสำรอง?

โดย Sophie Green   อัปเดตเมื่อ 2023-09-14 / อัพเดทสำหรับ  iPhone Tips

ในการจัดเตรียมสำหรับ iPhone 15 ใหม่ ฉันสงสัยว่าถ้าฉันสมควรกู้ข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรองของฉันหรือถ้าฉันสมควรแค่สตาร์ททำให้สดใหม่และติดตั้งให้เป็นของใหม่ ท่านจะแนะนำอะไร?"

ถ้าท่านอัพเกรดจาก iPhone เก่าไปที่ iPhone 15 ใหม่ ท่านอาจจะสงสัยว่าฉันสมควรที่จะติดตั้งให้เป็นดัง iPhone 15 ใหม่หรือกู้ข้อมูลจุดเดิมจากข้อมูลสำรอง ทั้งสองของสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ในการทำและมันขึ้นอยู่กับท่านตัดสินใจหนทางไหนที่ท่านต้องการไป มีทั้งข้อดีและข้อเสียของทั้งสองวิธีการและดังนั้นท่านจำเป็นต้องทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อทำให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของท่านนั้นติดตั้งอย่างเหมาะสม

ทำตามคำแนะนำแนวทางที่จะบอกท่านอะไรที่ท่านได้รับและอะไรที่ท่านสูญเสียสำหรับหนทางเหล่านี้ในการติดตั้ง iPhone 15 ใหม่ของท่าน ท่านอีกทั้งยังได้เรียนรู้ทำอย่างไรที่ท่านสามารถกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมแบบเลือกจากข้อมูลสำรอง iTunes ไปที่อุปกรณ์ iOS-based ของท่าน

ส่วนที่ 1. เกี่ยวกับ "การติดตั้งให้เป็น iPhone 15 ใหม่"

ถ้าท่านกำลังค้นหาการติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นของใหม่ ท่านจะต้องการเรียนรู้อะไรที่แท้จริงที่มันหมายถึงการติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นของใหม่และข้อดีและข้อเสียของมันคืออะไร

1. "ติดตั้งให้เป็น iphone 14 ใหม่" มันหมายความว่าอะไร?

เมื่อท่านเลือกติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นดังเครื่องใหม่ ท่านโดยพื้นฐานเริ่มต้นจากศูนย์ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกวางโครงสร้างเมื่อโทรศัพท์อยู่ในโรงงานและท่านจำเป็นต้องปรับแต่งพวกมันตามความต้องการของท่าน

2. ข้อดีของ "ติดตั้งให้เป็น iPhone 15 ใหม่"คืออะไร?

มีข้อดีอยู่หลากหลายในการติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่

 • ไม่มีความรกรุงรัง

  ถ้าท่านมีความรกรุงรังในข้อมูลสำรองของท่าน นั้นจะไม่เป็นผลไปที่ iPhone 15 ใหม่ของท่านและมันจะฟรีจากความรกรุงรังทั้งปวง

 • หลีกเลี่ยงปัญหา

  ถ้าท่านแม้ว่ามีปัญหาเล็กน้อยบนโทรศัพท์เครื่องเก่าของท่าน ที่สามารถเป็นผลมาจาก iPhone 15 เครื่องใหม่ของท่านด้วยข้อมูลสำรอง การติดตั้ง iPhone 15 ของท่านเป็นดังเครื่องใหม่จะซ่อมแซมแก้ไขสำหรับท่าน

 • ปรับแต่งมันตามหนทางของท่าน

  ถ้าท่านติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นดังโทรศัพท์ใหม่ ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างอย่างไรก็ได้ตามที่ท่านต้องการ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เพิ่มวอลเปเปอร์ของท่าน และ อื่นๆ ท่านไม่จำเป็นต้องนิ่งค้างอยู่กับการกำหนดค่าของ iPhone 15 เครื่องเก่าของท่าน

 • ทำงานเร็วขึ้น

  ตั้งแต่อุปกรณ์ใหม่จะไม่มีข้อมูลเก่าใดๆ ของท่าน มันจะทำงานได้รวดเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งมันถูกโหลดไปพร้อมกับข้อมูลของท่าน

3. ข้อเสียของ "ติดตั้งให้เป็น iPhone 15 ใหม่"อะไรคือ?

แน่นอนว่ามีข้อเสียในการติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นดังของใหม่

 • จำเป็นต้องดาวน์โหลดทุกอย่างโดยไม่มีระบบอัตโนมัติ

  ถ้าท่านติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นดังของใหม่ ท่านจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปเก่าของท่านทั้งหมดและข้อมูลด้วยตัวท่านเองไปที่โทรศัพท์ของท่าน สิ่งนี้สามารถเป็นงานที่กินเวลาถ้าท่านได้มีการโหลดไฟล์เพิ่มเข้าไปที่อุปกรณ์ของท่าน

 • ตั้งค่าโครงแบบอีกครั้ง

  ถ้าท่านปรับแต่งการตั้งค่าจำนวนมากบนโทรศัพท์เครื่องเก่าของท่าน ท่านจะจำเป็นต้องทำสิ่งเดิมบน iPhone 15 เครื่องใหม่ของท่าน สิ่งนี้สามารถใช้เวลาชั่วครู่เลยที่เดียวถ้าท่านจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าที่หลากหลายบน iPhone 15 ใหม่ของท่าน

 • ข้อมูลของท่านจะจากไป

  เมื่อท่านติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นดังเครื่องใหม่ ท่านจะสูญเสียข้อความของท่านทั้งหมด ประวัติการโทร และข้อมูลอื่นๆ ที่บันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์ของท่าน ท่านไม่สามารถได้มันกลับคืนมาจนกระทั้งท่านกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง

 • กินเวลา

  ท่านจะต้องใช้เวลามากในการกำหนดปรับแต่งตัวเลือกบนโทรศัพท์ของท่านและสิ่งนี้จะใช้เวลาอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่ท่านสามารถเริ่มต้นใช้ iPhone 15 ของท่านดังอุปกรณ์มือหนึ่ง

นั้นน่าจะช่วยท่านตัดสินว่าจะติดตั้ง iPhoe ให้เป็นดังของใหม่หรือกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรองบน iPhone 15 ของท่าน

ส่วนที่ 2. เกียวกับ "กู้ข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง"

ตัวเลือกอื่นที่ท่านมีในการกู้ข้อมูลสู่จุดเดิม iPhone 15 ของท่านจากข้อมูลสำรอง ตอนนี้ มาดูกันว่ามันหมายความว่าอะไร "กู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง" ข้อดีและข้อเสียในการทำมัน

1. มันหมายความว่าอะไร "กู้ข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง"?

กู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลทั้งหมดใน iPhone 13 เครื่องเก่าของท่านบน iPhone 15 เครื่องใหม่ของท่าน สิ่งนี้รวมไปถึงข้อความทั้งหมดของท่าน การโทร และข้อมูลอื่นๆ

2. ข้อดีของการ "กู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง"คืออะไร?

มีข้อดีจำนวนมากในการใช้ข้อมูลสำรองบน iPhone 15 เครื่องใหม่ของท่าน

 • ไม่มีความจำเป็นต้องดาวน์โหลด

  ตั้งแต่ข้อมูลสำรองของท่านบรรจุข้อมูลของท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดจำนวนมากไปที่ iPhone 15 เครื่องใหม่ของท่าน ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิม

 • ไม่มีความจำเป็นต้องในการตั้งค่าโครงแบบ

  ท่านไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือปรับแต่งตัวเลือกใดๆ ดังที่จะถูกทำเมือท่านทำการกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง

 • ไม่มีการสูญเสียข้อมูล

  ท่านไม่ได้สูญเสียข้อมูลใดๆ ของท่านดังที่ทุกสิ่งได้ถูกกู้คืนกลับมาสู่จุดเดิมบน iPhone 15 ของท่านจากข้อมูลสำรองของท่าน

 • เริ่มต้นใช้ iPhone 15 ของท่านได้ทันที

  เนื่องจากโดยพื้นฐานทุกสิ่งที่ได้รับการวางโครงแบบเมื่อท่านทำการกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิม iPhone 15 ของท่าน ท่านสามารถเริ่มต้นใช้ iPhone 15 ของท่านดังโทรศัพท์เครื่องใหม่ทันที

3. ข้อเสียของ "กู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง"คืออะไร?

วิธีการนี้ก็ยังมีข้อเสียบางอย่างซึ่งพวกเราคิดว่าท่านสมควรจะรู้

 • นำความรกรุงรังมาพร้อมกับมัน

  กู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรองที่จะนำจากไฟล์ทั้งหมดใน iPhone 15 ของท่านซึ่งท่านอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมี สิ่งนี้สามารถทำให้ท่านซื้อ iPhone 15 ใหม่ที่รกรุงรัง

 • สาเหตุของปัญหา

  ถ้า iPhone เครื่องเก่าของท่านมีปัญหา iPhone 15 เครื่องใหม่ของท่านสามารถมีปัญหาเดิมจากข้อมูลสำรอง iPhone เครื่องเก่าของท่าน

 • ข้อมูลที่ไม่ต้องการ

  เนื้องจาก iTunes ไม่อนุญาติให้ท่านเลือกไฟล์ในการกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิม ท่านจะได้รับไฟล์ที่ไม่ต้องการตามมาเมื่อท่านทำการกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง

 • จำเป็นต้องการ iTunes/iCloud

  ถ้าท่านทำการกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง iTunese ฉะนั้นท่านจำเป็นต้องมีการติดตั้งแอป iTunes บนคอมพิวเตอร์ของท่าน สำหรับข้อมูลสำรอง iCloud ท่านจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วอย่างที่สุดในการเรียกคืนข้อมูลของท่าน

นั้นจะบอกว่าสมควรติดตั้ง iPhone 15 เครื่องใหม่ของฉันให้เป็นดัง iPhone 15 ใหม่หรือทำการกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง

ทางเลือกที่ดีที่สุด: ติดตั้งเป็นดัง iPhone 15 ใหม่และเลือกข้อมูลที่จะกู้คืนกลับมาสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง

ถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกติดตั้งเป็นดัง iPhone 15 เครื่องใหม่ หรือ กู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง แท้จริงที่นั้นมีบางสิ่งท่านสามารถกระทำเพื่อผสมผสานรวมกันได้ แท้จริงแล้วท่านสามารถติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นดังเครื่องใหม่และจากนั้นเลือกกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง iTunes

Software ที่เลือกว่า Tenorshare UltData จะอนุญาติให้ท่านเลือกไฟล์ที่จะทำการกู้คืนสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง iTunes ของท่าน ท่านสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อได้รับแค่ข้อมูลที่ท่านต้องการจริงๆบน iPhone 15 เครื่องใหม่ของท่าน มันจะปล่อยทิ้งเอาไว้ข้อมูลเก่าของท่านทั้งหมด

สิ่งที่แสดงต่อไปนื้คือทำอย่างไรท่านสามารถใช้มัน

 • ติดต่อเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เชื่อมต่อ iPhone 15 ของท่านไปที่คอมพิวเตอร์ของท่านและเปิดซอฟต์แวร์
 • คลิกที่ กู้คืน จากไฟล์ข้อมูลสำรอง iTunes ที่อยู่บนสุด เลือกข้อมูลสำรอง iTunes ของท่าน และคลิกที่ เริ่มต้นสแกน

  should i set up as new iphone or restore from backup
 • ท่านจะเห็นแต่ละไฟล์ในข้อมูลสำรอง iTunes ของท่าน เลือกไฟล์ที่ท่านต้องการกู้คืนบน iPhone 15 ของท่านและคลิกปุ่ม กู้คืน

  set up as new iphone or restore, set up as new iphone or restore from backup
 • คลิก Recover เพื่อทำให้อุปกรณ์ทำการกู้คืนไฟล์โดยตรงไปที่ iPhone 15 ของท่าน

  would you like to set up this iphone as a new iphone or restore

ท่านตั้งค่าเสร็จหมดแล้ว ข้อมูลที่ถูกเลือกทั้งหมดของท่านสมควรที่จะมีเรียบร้อยแล้วใน iPhone 15 ของท่าน

สรุป

ถ้าท่านเคยได้รับสิ่งที่ท่านอยากได้การติดตั้ง iPhone เป็นดัง iPhone 15 ใหม่หรือกล่องข้อความป๊อปอัพ Restore บน iPhone 15 ของท่าน ท่านจะรู้ว่าจะต้องทำอะไร ขอบคุณสำหรับการแนะแนวทางข้างบน มันบอกท่านทั้งด้านดีและด้านเสียของแต่ละวิธีการและแสดงว่าทำอย่างไรในการกู้ข้อมูลสู่จุดเดิมแบบเลือกบน iPhone 15 ของท่าน

ปัญหาที่พบบ่อย ฉันสมควรที่จะติดตั้งเป็นดัง iPhone 15 ใหม่หรือการกู้ข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง

1. ทำอย่างไรในการติดตั้งเป็นดัง iPhone 15 ใหม่?

การติดตั้ง iPhone 15 ของท่านเป็นดังโทรศัพท์ใหม่นั้นง่ายดายมากและท่านสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 • เปิดใช้งาน iPhone 15 ของท่านและเลือกภาษา
 • กดแทปที่การติดตั้งโดยไม่ใช่ระบบอัติโนมัติบนหน้าจอดังต่อไปนี้
 • เลือกเครือข่ายไวไฟของท่าน
 • สร้างรหัสผ่านสำหรับ iPhone 15 ของท่าน
 • กดแทป ห้ามโอนย้าย แอปและข้อมูลเพื่อติดตั้ง iPhone 15 ของท่านให้เป็นดังโทรศัพท์เครื่องใหม่ ใช้ wizard ทำตามต่อไปในการติดตั้ง iPhone ของท่าน

2. ทำอย่างไรในการเลือกข้อมูลในการกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมจากข้อมูลสำรอง?

ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรมของบุคคลที่สามเหมือนอย่างเช่น UltData เพื่อกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมแบบเลือกจากข้อมูลสำรอง เชื่อมต่อ iPhone 15 ของท่านกับคอมพิวเตอร์ของท่าน และเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ คลิกที่ Recover จากไฟล์ข้อมูลสำรอง iTunes เลือกข้อมูลสำรองของท่าน และกด Start Scan(เริ่มต้นสแกน) เลือกไฟล์เพื่อกู้คืนข้อมูลสู่จุดเดิมและคลิกที่ Recover

  อัปเดตเมื่อ 2023-09-14 / อัพเดทสำหรับ  iPhone Tips

(คลิกให้คะแนนโพสต์นี้)

(0 votes, average: 5.0 out of 5 )

เข้าร่วมการสนทนาและแบ่งปันเสียงของคุณที่นี่