คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ LINE

7 วิธีกู้แชทไลน์ที่ลบไปแล้วโดยไม่ตั้งใจบน iPhone โดยไม่ต้องมีการสำรองข้อมูล

โดย Anna Sherry   อัปเดตเมื่อ 2023-05-25 / อัพเดทสำหรับ  Data Recovery

ใน LINE คุณสามารถแชทและแบ่งปันข้อความ รูปภาพ และวิดีโอได้ แต่หากคุณลบไปแล้ว คุณจะไม่สามารถกู้แชทไลน์ได้ ถ้าคุณลบโดยไม่ตั้งใจและไม่มีการสำรองข้อมูล คุณสามารถกู้คืนได้หรือไม่?

ตอนที่ 1: เคล็ดลับในการเรียกคืนประวัติการแชทlineที่ลบไปแล้วโดยไม่ต้องสำรองข้อมูล

เคล็ดลับที่ 1: กู้คืนและเลือกประวัติการแชท LINE ที่คุณต้องการด้วย UltData

ด้วย UltData คุณสามารถสแกนข้อมูล LINE ที่เหลืออยู่ใน iPhone ของคุณและกู้คืนประวัติที่คุณต้องการ

  • เปิด UltData แล้วเลือก "กู้คืนจากอุปกรณ์ iOS" คุณจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อ iPhone และพีซีด้วยสาย USB

    use ultdata-ios
  • เมื่อการเชื่อมต่อด้วยสาย USB เสร็จสิ้น หน้าจอสำหรับเลือกข้อมูลที่ต้องการสแกนจะปรากฏขึ้น เลือก "LINE & ไฟล์แนบ"

     scan
  • เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ข้อมูลที่สามารถอ่านได้จะปรากฏขึ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบตัวอย่างและเลือกข้อมูลที่จำเป็น หากคุณเลือกคืนค่าไปยังพีซี คุณสามารถบันทึกไฟล์ลงในพีซีของคุณได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อกู้คืนข้อมูลได้หากมีข้อมูลเหลืออยู่ในตัวเครื่องหลัก

    Restore LINE

เคล็ดลับที่ 2: ตรวจสอบ LINE เวอร์ชั่น PC

ถ้าคุณใช้ LINE บนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์พร้อมกัน คุณสามารถตรวจสอบ LINE บนคอมพิวเตอร์ได้ หาก LINE บนคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้รับการอัพเดท ข้อความอาจยังแสดงบนหน้าจอโดยยังไม่หายไป ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีแบบดั้งเดิม แต่ลองถ่ายภาพหน้าจอหรือทำสกรีนช็อตเพื่อบันทึกเนื้อหาก่อนที่จะหายไปได้

ตอนที่ 2: ให้อีกฝ่ายส่งประวัติการแชท LINE ให้คุณ

เคล็ดลับที่ 3: ขอให้คู่สนทนาส่งไฟล์ข้อความของ LINE มาหาคุณ

เมื่อคุณลบการสนทนาใน LINE ก่อนอื่นจะหายไปจากหน้าจอของคุณ แต่ข้อมูลในการสนทนาของคู่สนทนาอาจจะหายไปช้ากว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่แตกต่างกัน หากบางเนื้อหาต่างๆยังคงแสดงอยู่ในหน้าจอของคู่สนทนา คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนั้นได้โดยการแตะค้างที่เนื้อหานั้น แล้วส่งข้อมูลที่คัดลอกไปทางอีเมลหรือขอให้คู่สนทนาเขียนเนื้อหานั้นในการสนทนาช่องอื่นเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ

Have the other party send you a LINE text file

เคล็ดลับที่ 4: ขอให้คู่สนทนาส่งภาพหน้าจอของ LINE มาหาคุณ

ถ้าไม่ใช่ข้อความ คุณสามารถบันทึกได้โดยการถ่ายภาพหน้าจอ วิธีการถ่ายภาพหน้าจอบนสมาร์ทโฟนจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของโทรศัพท์

Have the other person send you a LINE screenshot

ตอนที่ 3: เคล็ดลับในการกู้คืนแชทไลน์จากการสำรองข้อมูล

เคล็ดลับที่ 5: กู้คืนประวัติแชท LINE จาก iCloud

iCloud เป็นข้อมูลสำรองที่ผู้ใช้ iPhone ส่วนใหญ่อาจใช้ หากเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ คุณสามารถกู้คืนประวัติแชท LINE จากการสำรองข้อมูลนั้นได้

อย่างไรก็ตาม LINE เพียงอย่างเดียวไม่สามารถกู้คืนได้ เนื่องจากข้อมูล iPhone จะถูกกู้คืนไปยังเนื้อหาของ iPhone ณ เวลาของวันที่และเวลาที่สำรองข้อมูล การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่และเวลาที่สำรองข้อมูลจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถกู้คืนเฉพาะส่วนต่างได้ ดังนั้นควรคิดว่านี่เป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่คุณเปลี่ยนรุ่นหรือยูนิตหลักเสียหาย

Restore LINE Talk History from iCloud

เคล็ดลับที่ 6: กู้คืนประวัติแชท LINE จาก iTunes

หากคุณใช้ iTunes สำรองข้อมูล iPhone ของคุณ อาจมีประวัติแชท LINE ที่ยังคงอยู่ ด้วย iTunes คุณสามารถสำรองข้อมูลแอปพลิเคชันได้ด้วย ดังนั้นหากมีประวัติแชท LINE ที่คุณต้องการกู้คืนอย่างยิ่ง และมีการสำรองข้อมูลจาก iTunes ที่บันทึกประวัติแชท LINE ก่อนที่คุณจะลบไป คุณอาจลองกู้คืนข้อมูลดูได้ โดยการใช้ iTunes สำหรับพื้นที่ในประเทศของคุณ

Restore LINE Talk History from iTunes

เคล็ดลับที่ 7: กู้คืนประวัติแชท LINE จาก Google Drive

หากคุณใช้ Google Drive คุณอาจมีการสำรองข้อมูลประวัติการสนทนาของ LINE ไว้ใน Google Drive ได้ LINE สามารถสำรองข้อมูลเองได้ และคุณสามารถเลือก iCloud หรือ Google Drive เป็นสถานที่เก็บข้อมูลได้ ถ้ามีการสำรองข้อมูลของ LINE นี้ มันจะเป็นการสำรองข้อมูล LINE เท่านั้น ดังนั้นการกู้คืนจะง่ายกว่าการสำรองข้อมูลผ่าน iCloud หรือ iTunes

อย่างไรก็ตาม LINE ต้องการที่จะลงทะเบียนบัญชี Google ล่วงหน้าเพื่อทำการสำรองข้อมูล LINE ใน Google Drive ดังนั้นโปรดตรวจสอบการตั้งค่านี้ว่าได้ตั้งค่าไว้หรือไม่

สรุป

ากใช้ UltData คุณสามารถค้นหา ประวัติแชท LINE ที่ยังคงอยู่ในอุปกรณ์และกู้คืนได้ ถ้าคุณลบไปโดยไม่ตั้งใจ คุณยังสามารถกู้คืนประวัติการสนทนา LINE ได้จากอุปกรณ์ iPhone ของคุณโดยไม่ต้องมีการสำรองข้อมูล โดยเปิด UltData และเชื่อมต่อ iPhone ของคุณ คุณสามารถกู้แชทไลน์แต่ละรายการได้ด้วยความสะดวก ซึ่งน่าสนใจมาก โดยไม่ต้องเรียกคืนทั้งหมดจากไฟล์สำรองข้อมูล ดังนั้นคุณลองใช้งาน UltData ดูนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง: กู้รูปในไลน์หมดอายุ

  อัปเดตเมื่อ 2023-05-25 / อัพเดทสำหรับ  Data Recovery

(คลิกให้คะแนนโพสต์นี้)

(0 votes, average: 5.0 out of 5 )

เข้าร่วมการสนทนาและแบ่งปันเสียงของคุณที่นี่